Hrátky s matematikou (společný projekt žáků 9. B a 5. B)

Ve středu 21. června prověřili žáci 9. B matematické znalosti páťáků ve společném projektu Hrátky s matematikou. Chlapci a dívky z páté třídy nejdříve plnili rozděleni do skupin různé úkoly, při kterých si zopakovali učivo prvního stupně, a poté si napsali test, v němž mohli toto opakování využít. Na závěr si zahráli několik matematických her. Dopoledne, které spolu strávili páťáci a deváťáci, proběhlo v příjemné a pohodové atmosféře.