Sběr papíru 2017

V závěru letošního školního roku proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Nashromáždilo se celkem 14 648 kilogramů. Sladkou odměnu tentokrát obdržely třídy 5. B (1. místo), 2. A (2. místo) a 1. A (3. místo). Speciální cenu učitelů za obrovské nasazení získala 6. třída.