8. A v Praze

20. června se žáci třídy 8. A vydali do Prahy na třídní výlet. Na programu jsme měli návštěvu Neviditelné výstavy, kde jsme si za pomoci nevidomých lidí mohli vyzkoušet, jaký je život bez zraku. Zkusili jsme se pohybovat v naprosté tmě po bytě, v lese, ve městě, v galerii a jak zaplatit. Prohlédli jsme si také předměty a zařízení, které nevidomí používají v běžném životě.

Součástí výletu byla také návštěva České národní banky, kde jsme si zopakovali vše o penězích, osvěžili si své znalosti z hodin finanční gramotnosti a zkusili zvednout zlatou cihlu.

Výlet se nám vydařil.

                                                                                     Eva Hrubá