Průkaz cyklisty pro žáky 4. tříd

Dne 23. 5. 2017 žáci 4. tříd zúročili své znalosti z kurzu „Dopravní výchova“ při závěrečných zkouškách. Dva měsíce se pilně učili pravidla silničního provozu, dopravní značky a řešili dopravní situace na modelech křižovatek. Zkusili si též jízdu zručnosti. Při závěrečné zkoušce nejprve splnili úkoly v písemném testu. Vyvrcholením byla jízda na dopravním hřišti, kde museli dodržovat všechna pravidla, která se naučili. Odměnou jim byla pochvala od zkoušejícího pana Jelínka a následně i obdržení průkazů cyklisty.

                                                                           Hana Klepačová a Květa Nalezinková