Zájezd do Vídně

19. května se uskutečnil už 13. zahraniční zájezd žáků místní ZŠ, tentokrát do Vídně.

Naše první zastávka byla v Schönbrunnu, kde jsme měli objednanou prohlídku interiérů zámku a společně se prošli krásným parkem.

 Následovala procházka centrem města – Hofburg, radnice, parlament, kostel, ve kterém je uloženo 54 srdcí příslušníků rodu Schwarzenbergů, chrám sv. Štěpána a samozřejmě rozchod, při kterém mohli všichni vyzkoušet své znalosti němčiny a ochutnat tradiční rakouské dobroty – vídeňskou kávu a sachrův dort.

Další zastávkou byly Hundertwasserovy domy, podivuhodné, barevné a velmi zvláštní.

 A pak už následoval všemi  očekávaný vrchol zájezdu – návštěva zábavního parku Prátr. Zážitků mnoho, peníze už téměř žádné – takže nám zbývala už jen cesta domů.    

Všichni účastníci zájezdu si zaslouží velkou pochvalu za vzorné chování!                            

                                                                                                                                                                                                                           Eva Hrubá