Ceny města Golčova Jeníkova

Město Golčův Jeníkov bude letos udělovat žákům naší školy ocenění v těchto kategoriích:

1. vynikající sportovní úspěchy
2. literární oblast a oblast jazyků /olympiády, recitace, výtvarné práce/
3. přírodovědná oblast /matematické úspěchy, účast v soutěžích, olympiádách/
4. záslužné činy

Podmínkou je, že žák neporušuje školní řád. Oceněni budou nejlepší žáci z jednotlivých kategorií.