Projekt „Domácí zvířata“

V týdnu od 6. 3. – 10. 3. 2017 se žáci 4. A a 4. B účastnili projektu na téma „Domácí zvířata“. Celý projekt probíhal v průřezu předmětů ČJ, M, ČAJS, TV, VV, PČ. Úkoly žáci plnili samostatně, ve dvojicích i ve větších skupinách. Všichni se zapojili do činností s nadšením a s velkou chutí. Výsledné žákovské práce byly velmi zdařilé. Celý projekt byl všemi žáky hodnocen velmi dobře.

Hana Klepačová a Květa Nalezinková