„Škola nanečisto“

Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče ve středu 15. 3. 2017 od 15.15 h do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce. Prosíme, nahlaste ve svých třídách účast na této akci do 10. 3. 2017. Podrobné informace o organizaci této akce budou včas oznámeny.