Představení divadelního kroužku

Náš školní divadelní kroužek se v tomto školním roce poprvé předvedl 25. 11. na  Jarmarku. Děti zahrály veršovanou pohádku „ Začarovaný les“. Odměnou pro malé  herce byl potlesk obecenstva a balíček sladkostí.  

                                                                                       H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová

jarmark