Adopce na dálku

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Adopce na dálku. Pomáháme indickému chlapci jménem Sangeeth Raj, kterému jeho chudí rodiče nemohou zaplatit vzdělání. V týdnu od 28. 11. do 2. 12. pořádáme dobrovolnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na zaplacení školních poplatků a pomůcek. Příspěvek v hodnotě minimálně 20 Kč mohou dárci odevzdat žákům 9. B, kteří denně navštěvují jednotlivé třídy s pokladničkou.