Přehlídka SŠ

Ve středu 9. 11. proběhla na naší škole Přehlídka středních škol, na které se představily některé střední školy z havlíčkobrodského, kutnohorského a chrudimského okresu. Žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům byly poskytnuty informace o studijních a učebních oborech a o kritériích přijímacího řízení na jednotlivých školách. Akce se vydařila a doufáme, že pomůže rodičům i jejich dětem při výběru střední školy.

                                                                                                                                    M. Nigrinová