Návštěva Městské knihovny v Golčově Jeníkově

     Zajímavou a zároveň zábavnou formou dozvědět se vše o knize měla možnost děvčata třídy 8.A/8.B v pondělí 31. 10. 2016  při návštěvě Městské knihovny v Golčově Jeníkově.

     Naší „průvodkyní světem knihy“ byla paní Jaroslava Malá, vedoucí pracovnice Městské knihovny, která nejprve dívky seznámila s historií vzniku knih. Děvčata se dozvěděla zajímavé informace o psaní prvních knih, jaké písmo užívali lidé, co to byl knihtisk a kdo ho vynalezl a co by vše měla obsahovat kniha. Zajímavým tématem byly knihovny, ve kterých byl a je stále uchováván po dlouhá staletí „literární poklad“ společnosti.

     V druhé části návštěvy plnila děvčata různé zábavné úkoly vztahující se k českému jazyku a literatuře – ať už měla skládat různá slova, nacházet slova v osmisměrce nebo hádat pohádkové bytosti a jména spisovatelů.

     Děvčatům se přednáška o knihách velmi líbila a já věřím, že to nebyla poslední návštěva tohoto kulturního a vzdělávacího centra.

                                                     Těšme se tedy na další zajímavé téma!

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Hana Mazalová Klečáková

smas_fotek_326   smas_fotek_342