Hoblinkova dílnička

V pondělí 6. 6. 2016 se zúčastnili žáci a žákyně 1. A, B; 2. A, B a 4. A, B vzdělávacího programu „Hoblinkova dílnička“, jehož koordinátorkou byla Ing. arch. Lada Cejhonová. Děti si vyzkoušely nejen pracovat se dřevem, ale také si navzájem pomáhat a komunikovat. Zároveň se učily samostatně se rozhodovat a zodpovědně přistupovat k zadanému úkolu. Výsledkem byla vlastnoručně vyrobená hračka, kterou si odnesly domů.  

Tento program byl hrazen z peněz SRPDŠ.

                                                                                                                                 M. Nigrinová

DSC_0526    DSC_0531    DSC_0532    DSC_0537

DSC_0539    DSC_0545    DSC_0548    DSC_0549