Exkurze do Terezína

Ve čtvrtek 12. 5. se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Terezína, kde pro ně byl připraven celodenní vzdělávací seminář na téma Holocaust. V úvodu jsme vyslechli přednášku o funkci terezínského ghetta, poté následovala jeho prohlídka. Na závěr jsme navštívili Malou pevnost Terezín, ve které během 2. světové války sídlila věznice pražského gestapa. A seznámili jsme s otřesnými osudy lidí, kteří zde byli vězněni. Nebyl to veselý výlet, ale všichni jsme si uvědomili, že k takové hrůze by už nikdy nemělo dojít.

                                                                                                                                                      M. Moravcová

IMG_0672    IMG_0689