Netradiční hodiny výtvarné výchovy

Výtvarná výchova v 5. a 6. ročníku proběhla pod vedením ilustrátora Vojtěcha Velického.
V první části seznámil děti s vlastní tvorbou od dětství až po současnost. Ukázal jim své práce a videa ze soutěží, kterých se zúčastnil. Představil dětem současné možnosti kresby s využitím nejmodernější techniky. Děti poznaly jeho práce z reklam, které aktuálně mohou vidět v televizi, což bylo pro ně překvapením. Poznaly i to, že kreslení může být nejen zábava a odreagování, ale i životní profese. Ve druhé hodině si každý připravil vlastní návrh placičky, kterou si s pomocí Vojtěcha vyrobili.

placky 4   placky 3   placky 5   placky 2   placky 1