Prevence sociálně patologických jevů na naší škole

V úterý 22. března 2016 jsme ve spolupráci s agenturou Harmonia universalis uspořádali pro naše žáky dvě motivační představení.

Pro I. stupeň s názvem „Vítej na palubě“. Představení nenuceným způsobem zpracovává témata: pozdrav a slušné chování, svět techniky – počítače a mobily, postoj ke kouření a alkoholu, radost a zdravý rozum. Celé představení bylo provázeno scénkami, písničkami, hrami a dobrou náladou.

Pro II. stupeň s názvem „Rozum v zastoupení“. Představení bylo zaměřeno na logický úsudek a zdravý rozum. Týkalo se závažnějších témat, která byla pojata s nadhledem, humorem a jazykem dnešních mladých lidí. Dospívající děti není jednoduché vtáhnout do děje a stimulovat je k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru na tato ožehavá témata. Nám se to dnes podařilo.

Zúčastnilo se celkem 226 dětí. Celou akci sponzorovalo SRPDŠ, tímto jim děkuji a těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                                            Alena Víšková

DSC_2884   DSC_2886   DSC_2893   DSC_2897