Sportovní hry II

nepovinný předmět pro 6. – 9. ročník

 

Vedoucí: Mgr. Jiří Blabolil

Kontakt: Blabolil.Jiri@skolagj.cz

Zahájení:

16. září 2015 v sokolovně

Důležité informace:

Budeme se scházet každou středu od 14:15 do 15:00 na travnatém či víceúčelovém hřišti za školou nebo v sokolovně (dle počasí).

Noste s sebou:

– sportovní oblečení podle počasí, obuv na trávu i na hřiště, pití, …

Náplň setkání:

  • míčové hry (přehazovaná, volejbal, kopaná), atletická průprava, …

Počet zájemců je omezen na 18 dětí.

Účast přihlášených je povinná. Neúčast musí být omluvena zákonným zástupcem na e-mail: Blabolil.Jiri@skolagj.cz / na lísteček.

Přihlášený žák může být odhlášen pouze zákonným zástupcem, a to na konci pololetí!!!