ZUŠ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, POBOČKA GOLČŮV JENÍKOV

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou byla založena v roce 1975, postupně jako plnooborová škola. Dnes má hudební, literárně dramatický a výtvarný obor s celkovým počtem přes 400 žáků ze Světlé nad Sázavou a okolí.

V roce 1990 ve spolupráci s vedením ZŠ v Golčově Jeníkově byla ustavena pobočka ZUŠ, která využívá pro svoji práci prostory některých tříd v budově základní školy a také v pavilonu. Za dobu její existence prošlo studiem na této pobočce na 200 žáků a také řada kvalitních pedagogů.

V současné době se na pobočce v ZŠ GJ vyučuje zejména v hudebním oboru, a to hře na klavír, elektrické klávesy, akordeon, kytaru, zpěv, klarinet, žesťové nástroje, příčnou flétnu a komorní hře. Výuka je organizována v přípravné hudební výchově pro nejmladší žáky a v základním studiu pro žáky, kteří absolvovali PHV (přípravná hudební výchova) nebo jsou již věkově starší. Výuka probíhá podle učebních plánů, které jsou platné pro základní umělecké školy a schválené MŠMT ČR pro jednotlivé nástrojové obory.

Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Světlá nad Sázavou. Jako příspěvek na výuku se vybírá školné ve výši 1 000,- Kč za pololetí v hudebním oboru a 750,-Kč ve výtvarném oboru (ve smyslu příslušných vyhlášek MŠMT ČR). Studium v ZUŠ není zájmovou činností žáků v kroužku ale řádným školním studiem. Během studia hudebního oboru se žák seznámí se základy hry na hudební nástroj nebo zpěvu. V průběhu každého školního roku několikrát vystupuje na interních nebo veřejných vystoupeních buď sólově, nebo v komorní hře. Každý školní rok je zakončen roční postupovou zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání je žákovi vydáno vysvědčení. Ve školním roce 2013/2014 se v jeníkovské pobočce ZUŠ otevírá také výtvarný obor, který se zaměřuje na předmět Výtvarná tvorba. Jako každá cílená estetická výchova, má i toto studium mimořádný vliv na rozvoj volních, rozumových, estetických a dalších složek osobnosti žáka a je velmi důležitou přípravou na jeho další život.