Další kroužky vedené učiteli nebo rodiči

Aerobic 1., 2. stupeň

Dětský pěvecký sbor 1., 2. stupeň

Hasičský kroužek 1., 2. stupeň

Rybářský kroužek 1., 2. stupeň