Chceme dát šanci každému dítěti.

Na těchto stránkách jednotlivých tříd bychom chtěli prezentovat práce našich žáků a žákyň.

Podle dohody s třídním učitelem/učitelkou děti mohou prezentovat např. práce literární (básně, povídky,..), fotografické, cestopisné, sportovní, rukodělné, výtvarné atd. Práce, které mohou vznikat i mimo vyučovací hodiny, jsou v potřebném formátu předány v dohodnutém termínu třídnímu učiteli/učitelce. Zveřejnění následně zajistí webový administrátor. Podporujeme nejen individuální, ale i týmové práce, kdy se na úkolu podílí 2 a více dětí.

Věříme, že si stránky oblíbíte.

 

Mámo, táto – pojďme bydlet zdravě

Ve středu 14. 6. navštívili žáci 5. tříd SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, kde pro ně studenti připravili projekt se vzdělávacím programem pod názvem „Mámo, táto – pojďme bydlet zdravě“. Děti byly zajímavou a hravou formou seznámeny s výhodami bydlení v pasivním domě.

       

       

       

   

Školní výlet 5. tříd

Ve čtvrtek 1. 6. vyrazili chlapci a dívky 5. tříd vlakem na dlouho očekávaný školní výlet. Po trati Posázavského pacifiku dojeli do Českého Šternberka, kde navštívili původně středověký hrad s barokními zámeckými interiéry a na nádvoří hradu si poslechli velmi poutavé povídání o dravcích, které si mohli také prohlédnout, a dokonce některé i pohladit. Při zpáteční cestě vystoupili na Stvořidlech, kde se osvěžili v řece Sázavě a nabrali síly na další cestu. Potom pěšky došli do Smrčné a dále pokračovali opět vlakem. Domů se vrátili trochu unaveni, ale spokojeni a obohaceni o mnoho zážitků.

       

       

       

       

Dárek pro maminky

       

Hoblinkova dílnička

Po roce se děti opět vrátily do truhlářské dílničky. Vyrobily si stojánek na tužky ve tvaru ježka. Pracovaly se zaujetím, až se z nich „kouřilo“. Vyslechly si také zajímavé informace o škůdcích lesa a o jeho ochraně.

        

       

       

Návštěva Bovýska

   

Naše výrobky

       

Exkurze Jihlava – Korunovační klenoty 9. 3. 2017

        

       

       

   

ADVENT JE OPĚT TADY.

Žáci naší třídy si vyrobili ve čtvrtek 24. 11. vlastní krásné adventní věnce, které jim doma budou dělat radost.

5-a    5-a-2    5-a-3

5-a-4    5-a-5

NÁVŠTĚVA PRAHY

5-a-2    5-a-3    5-a-4

5-a-5    5-a-6    5-a

obe-2    obe-3    obe-4

obe

4. ročník

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 pro nás připravili žáci 9. třídy projekt „FYZIKÁLNÍ VELIČINY“.

fyz vel 4.A 1     fyz vel 4.A 2     fyz vel 4.A 3

VÝLET NA ZÁMEK KAČINA

výlet 1     výlet 2

výlet 3     výlet 4

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

16. 6. jsme navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice nám ukázala nejenom prostory, ale připravila si pro nás spoustu zajímavých úkolů a rébusů.

knihovna 1     knihovna 2     knihovna 3

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Vyhráli jsme úžasný dort za 2. místo ve sběru papíru. V matematice jsme si spočítali, kolik jsme zachránili my i celá škola stromů.

papír

NAŠE TŘÍDA NA GOLTZOVĚ TVRZI

V pátek 10. 6. se naše třída vypravila na výstavu obrazů malíře Ivana Grubera „Kameny dávných cest“.

Po prohlídce  obrazů a tvrze jsme si zahráli na malíře. Každý se snažil napodobit jeden vybraný obraz. Výstava se nám líbila.

Tvrz 1     Tvrz 2

Tvrz 3     Tvrz 4

HOBLINKOVÁ DÍLNIČKA

Hoblinka 1     Hoblinka 2     Hoblinka 3

NAŠE PRÁCE

Výtvory 1     Výtvory 2     práce 1

práce 2     práce 3     práce 4

CESTA DO PRAVĚKU

4. A

HAPPY EASTER!

P3220157     P3220162

P3180152

P3110142     P3110144

P3180151     PB030040

PB260015     PB260024

PB040073     PB110048

PA270028

Mámo, táto – pojďme bydlet zdravě

Ve středu 14. 6. navštívili žáci 5. tříd SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, kde pro ně studenti připravili projekt se vzdělávacím programem pod názvem „Mámo, táto – pojďme bydlet zdravě“. Děti byly zajímavou a hravou formou seznámeny s výhodami bydlení v pasivním domě.

       

       

       

   

Školní výlet 5. tříd

Ve čtvrtek 1. 6. vyrazili chlapci a dívky 5. tříd vlakem na dlouho očekávaný školní výlet. Po trati Posázavského pacifiku dojeli do Českého Šternberka, kde navštívili původně středověký hrad s barokními zámeckými interiéry a na nádvoří hradu si poslechli velmi poutavé povídání o dravcích, které si mohli také prohlédnout, a dokonce některé i pohladit. Při zpáteční cestě vystoupili na Stvořidlech, kde se osvěžili v řece Sázavě a nabrali síly na další cestu. Potom pěšky došli do Smrčné a dále pokračovali opět vlakem. Domů se vrátili trochu unaveni, ale spokojeni a obohaceni o mnoho zážitků.

       

       

       

       

Hoblinkova dílnička

Po roce se děti opět vrátily do truhlářské dílničky. Vyrobily si stojánek na tužky ve tvaru ježka. Pracovaly se zaujetím, až se z nich „kouřilo“. Vyslechly si také zajímavé informace o škůdcích lesa a o jeho ochraně.

       

       

       

Exkurze Jihlava – Korunovační klenoty 9. 3. 2017

       

       

       

       

ADVENT JE OPĚT TADY.

Žáci naší třídy si vyrobili ve čtvrtek 24. 11. vlastní krásné adventní věnce, které jim doma budou dělat radost.

5-b-2    5-b    5-b-3

NÁVŠTĚVA PRAHY

obe-2    obe-3    obe-4

obe    5-b-2    5-b-3

5-b-4    5-b-5    5-b

4. ročník

MY JSME ŽÁCI 4. B

DSCN0065

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 pro nás připravili žáci 9. třídy projekt „FYZIKÁLNÍ VELIČINY“.

fyz vel 4.B 1     fyz vel 4.B 2

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve čtvrtek 23. 6. jsme navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice J. Malá si pro nás připravila zajímavé ukázky z knih a různé úkoly, které jsme plnili ve skupinách. Za správné vyřešení úkolů jsme dostali sladkou odměnu.

DSCN0448     DSCN0449     DSCN0452

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OBRAZŮ NA TVRZI

Ve středu 8. 6. jsme navštívili výstavu obrazů českého malíře Ivana Grubera „Kameny dávných cest“. Nejdříve jsme si prošli všechny místnosti a prohlédli si vystavené obrazy. Potom jsme si každý vybral jeden obraz, který se nám líbil, a pokusili jsme se ho co nejpřesněji nakreslit.

Krásné obrazy, zajímavá výstava, veliký zážitek – tato slova jsme napsali do návštěvní knihy a všichni se pod to podepsali.

DSC_0578    DSC_0580    DSC_0581

CESTA DO PRAVĚKU

4. B

HAPPY EASTER!

P3220157     P3220162

KARNEVALOVÉ MASKY

DSC_2526

PLAVECKÝ VÝCVIK

PB040073     PB110048