Chceme dát šanci každému dítěti.

Na těchto stránkách jednotlivých tříd bychom chtěli prezentovat práce našich žáků a žákyň.

Podle dohody s třídním učitelem/učitelkou děti mohou prezentovat např. práce literární (básně, povídky,..), fotografické, cestopisné, sportovní, rukodělné, výtvarné atd. Práce, které mohou vznikat i mimo vyučovací hodiny, jsou v potřebném formátu předány v dohodnutém termínu třídnímu učiteli/učitelce. Zveřejnění následně zajistí webový administrátor. Podporujeme nejen individuální, ale i týmové práce, kdy se na úkolu podílí 2 a více dětí.

Věříme, že si stránky oblíbíte.

 

HORY LEDEN 2018

     

        

        

  

NAŠE TŘÍDA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

23. 5. 2017 jsme jezdili na dopravním hřišti a plnili jsme úkoly pro získání průkazu cyklisty.

     

     

Takto jsme pracovali na projektu „ Domácí zvířata“. Byla to velká zábava.

         

        

  

3. ročník

O ČEM SI POVÍDAJÍ PTÁCI

Toto bylo téma literárně – výtvarné soutěže studijního centra Basic Havlíčkův Brod. Nejdříve jsme poslouchali ptačí zpěvy. Poté se děti s nadšením pustily do práce. Vymyslely krátké příběhy a básně o ptácích, které ještě ilustrovaly. Hotové práce vyhodnotily organizátorky soutěže. Všem zúčastněným dětem osobně předaly diplomy a drobné odměny.

DSC_3052

GOLTZOVA TVRZ

Navštívili jsme prodejní výstavu obrazů Ivana Grubera s názvem Kameny dávných cest a pokusili jsme se vytvořit jejich reprodukci.

DSC_2975     DSC_2976     DSC_2977

VYRÁBĚLI JSME DÁRKY KE DNI MATEK

DSC_2959     DSC_2960     DSC_2961

DSC_2962     DSC_2963

PROJEKT VELIKONOCE

Několik dnů před svátky jsme pracovali na tématu Velikonoce. Zjišťovali a zpracovávali jsme informace o postních nedělích, pašijovém týdnu, vyráběli jsme dekorace, zdobili kraslice a perníčky, plnili spoustu úkolů s velikonoční tématikou, seli osení,… Nakonec jsme vytvořili knihu. Práce na projektu nás velmi bavila.

DSC_2850 (800x536)     DSC_2854 (800x536)     DSC_2878 (800x536)

DSC_2879 (800x536)     DSC_2880 (800x536)     DSC_2881 (800x536)

DSC_2875 (800x536)     DSCN0041     DSCN0042

DSCN0043     DSCN0046

MYSLÍME SVÝMI SMYSLY

V hodinách vyučovacího předmětu ČAJS jsme se zamýšleli nad tím, jakými způsoby člověk poznává okolní svět. Děti zvládly pojmenovat všechny své smysly a zamýšlely se nad tím, jaké těžkosti přináší absence některého z nich. Přišly s nápadem, že si každý přinese do školy hádanky pro smysly svých spolužáků. Pomocí rozličných předmětů a potravin měly děti možnost vyzkoušet si svůj hmat, sluch, čich, zrak, ale i chuť. Pro všechny to byl nejen poučný, ale i příjemný zážitek.

IMG_5060          IMG_5061

 

KLAUNI

Toto téma přivítaly děti v hodině výtvarné výchovy s velkým nadšením. Práce se jim velmi zdařily.

Některým se dokonce podařilo ve volné chvíli zveršovat o klaunech báseň nebo vymyslet příběh. Přečíst si je můžete zde.

klauni