Chceme dát šanci každému dítěti.

Na těchto stránkách jednotlivých tříd bychom chtěli prezentovat práce našich žáků a žákyň.

Podle dohody s třídním učitelem/učitelkou děti mohou prezentovat např. práce literární (básně, povídky,..), fotografické, cestopisné, sportovní, rukodělné, výtvarné atd. Práce, které mohou vznikat i mimo vyučovací hodiny, jsou v potřebném formátu předány v dohodnutém termínu třídnímu učiteli/učitelce. Zveřejnění následně zajistí webový administrátor. Podporujeme nejen individuální, ale i týmové práce, kdy se na úkolu podílí 2 a více dětí.

Věříme, že si stránky oblíbíte.

 

HAPPY EASTER

VELIKONOCE

Týden před Velikonocemi jsme pracovali na malém projektu, který se týkal jarních svátků. Ve všech předmětech jsme zpracovávali dané téma ve skupinách. Každý žák si odnesl knihu s názvem Velikonoce. Děti pracovaly s nadšením a z hotových knih měly radost.

DSC_2904

 

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S INTERAKTIVNÍ TABULÍ

Ve čtvrtek 10. března 2016 proběhlo v učebně přírodovědy první seznámení dětí z 1. tříd s interaktivní tabulí. Žáčci si vyzkoušeli, jak se na takové tabuli pracuje, co všechno se dá na ní dělat. Velice se jim to líbilo a už se těší na další hodiny, kdy moderní pomůcku využijeme.

                                                                                                                                                                  Hana Čiháková

DSC_0209    DSC_0210