CHCEME DÁT ŠANCI KAŽDÉMU DÍTĚTI.

Na těchto stránkách jednotlivých tříd bychom chtěli prezentovat práce našich žáků a žákyň.

Podle dohody s třídním učitelem/učitelkou děti mohou prezentovat např. práce literární (básně, povídky,..), fotografické, cestopisné, sportovní, rukodělné, výtvarné atd. Práce, které mohou vznikat i mimo vyučovací hodiny, jsou v potřebném formátu předány v dohodnutém termínu třídnímu učiteli/učitelce. Zveřejnění následně zajistí webový administrátor. Podporujeme nejen individuální, ale i týmové práce, kdy se na úkolu podílí 2 a více dětí.

Věříme, že si stránky oblíbíte.

 

TVOŘENÍ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2018

        

        

        

        

     

2. ročník

ZIMNÍ TVOŘENÍ

        

TONDA OBAL NA CESTÁCH

   

ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI

NÁVŠTĚVA VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO KOSTELA

  

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

        

POD HLADINOU ŠUPINA – VÁNOČNÍ VÝSTAVA CHOTĚBOŘ

        

        

        

        

PEČENÍ CUKROVÍ

ADVENTNÍ VĚNCE

  

PODZIMNÍ VÝSTAVA

        

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – PODZIM 2017

        

1. ročník

ŠKOLNÍ VÝLET – CHRUDIM – MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR

        

        

  

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – KVĚTEN

     

  

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – DUBEN

     

  

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – BŘEZEN

     

  

MASOPUST – projekt

–          zhlédnutí příběhu z knihy Chaloupka na vršku

–          divadelní představení Jak Anička o Masopustu ke štěstí přišla

–          výroba masopustní škrabošky

–          masopustní rej masek

  

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – LEDEN

     

     

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – PROSINEC

dsc_0726   dsc_0729

MIKULÁŠSKÝ DEN (5. 12. 2016)

Jak probíhal?

–          rozdání bonbonů z adventního kalendáře

–          návštěva Mikuláše s anděly a čerty v naší třídě (žáci 9. roč.)

–          odměnění dětí za přednesené básně balíčky, které rozdal Mikuláš a andělé

–          výroba hračky – čert z kartonu a korálku

–          poslech Mikulášské pohádky

–          pečení perníčků

–          vybarvování omalovánek s čertovskou tematikou

–          obdarování žáků 9. roč. upečenými perníčky

dsc_0719   dsc_0721

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – LISTOPAD

dsc_3284   dsc_3295   dsc_3296   dsc_3298

UKÁZKY VÝTVARNÝCH PRACÍ – ŘÍJEN

dsc_0663   dsc_0665   dsc_0667   dsc_0668

LUCERNIČKY

Dne 19. 10. jsme prvňáčky a jejich rodiče pozvaly do školy na podzimní tvoření. Děti si společně se svými rodiči ozdobily skleničky různými podzimními motivy podle své fantazie. K tvoření nápaditě využily připravený materiál – pytlovinu, filc, lýko, šípky, … Výsledkem jejich snažení byly rozličné lucerničky, které si děti s nadšením odnesly domů.

L. Horáková a R. Trachtová

dsc_0658      dsc_0654

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok.

dscn0197     dscn0199