CHCEME DÁT ŠANCI KAŽDÉMU DÍTĚTI.

Na těchto stránkách jednotlivých tříd bychom chtěli prezentovat práce našich žáků a žákyň.

Podle dohody s třídním učitelem/učitelkou děti mohou prezentovat např. práce literární (básně, povídky,..), fotografické, cestopisné, sportovní, rukodělné, výtvarné atd. Práce, které mohou vznikat i mimo vyučovací hodiny, jsou v potřebném formátu předány v dohodnutém termínu třídnímu učiteli/učitelce. Zveřejnění následně zajistí webový administrátor. Podporujeme nejen individuální, ale i týmové práce, kdy se na úkolu podílí 2 a více dětí.

Věříme, že si stránky oblíbíte.

 

 

 

  

              

  

  

2. ročník

Mikuláš

        

1. ročník

 

     

Jak jsme farmařili

Ve středu 9. května 2018 vyrazili žáci prvních tříd na svůj první společný výlet. A hned si vyzkoušeli, že bez práce nejsou koláče. V Licibořicích na farmě hospodařili, starali se o zvířata a také se dozvěděli mnoho nových informací. Odměnou jim bylo opékání špízů na ohýnku. Počasí nám přálo a naši malí farmáři se vrátili domů unavení, ale spokojení.

           

           

           

Naše práce

     

Procházka

Mikuláš

Těšíme se na Vánoce

            

Návštěva školního divadla

Naše výtvarné práce

   

 Halloween