PRACOVNÍ LISTY

zrakové vnímání      sluchové vnímání 

grafomotorika     dokreslování

rozdíly        o jednu více, méně 

tvary, barvy, čísla     posloupnosti s příběhy

BÁSNIČKY

       

VYRÁBĚNÍ

zajíček       kytičky