Příjemný školní rok 2018/19 přejí vychovatelky ŠD.

My v družině nezahálíme! Pojďte se všichni podívat, co hezkého jsme vytvořili.

říjen

            

            

            

               

září