ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“

ŠKOLNÍ ŘÁD 2018/2019

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2018/2019

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ 2018/2019

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ICT PLÁN ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE O ŠKOLNÍM PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ŠKOLA BEZ DROG

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ZŠ PŘED DOVRŠENÍM ŠESTI LET VĚKU

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O PŘESTUP DÍTĚTE DO ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ NA JEDEN A VÍCE DNÍ

OMLUVENKA NA TĚLESNOU VÝCHOVU

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY POŘADATELEM

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST NÁVYKOVÉ LÁTKY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ, ÚŘEDNÍ LISTINY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VÝPŮJČKU LYŽÍ

List přání školy

 

ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY

ROZPOČET NA ROK 2018

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2018 – 2020

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015