ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“

ŠKOLNÍ ŘÁD 2017/2018

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2017/2018

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ 2017/2018

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 2015/2016

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ICT PLÁN ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE O ŠKOLNÍM PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ŠKOLA BEZ DROG

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ZŠ PŘED DOVRŠENÍM ŠESTI LET VĚKU

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O PŘESTUP DÍTĚTE DO ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ NA JEDEN A VÍCE DNÍ

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

OMLUVENKA NA TĚLESNOU VÝCHOVU

OMLUVENKA Z HODINY POHYBU NAVÍC

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA S VYHLEDÁVÁNÍM NÁVYKOVÉ LÁTKY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ, ÚŘEDNÍ LISTINY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VÝPŮJČKU LYŽÍ

List přání školy

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015