Měsíc říjen to je věc, z rána chladno znáš to přec…

Krásný měsíc říjen nás potěšil nádhernými barvami a příjemným počasím, které nám umožnilo využít školní zahrady ke sportům a různým pohybovým hrám. Také se často a velmi rádi věnujeme výtvarným a pracovním činnostem. Obrázky a výrobky zdobíme nástěnky, chodby ve společných prostorách školy.

V Říjnu jsme se nejvíce věnovali 100. výročí vzniku Československé republiky – tvoření vlajek, sluníček, větrníků… Dále výrobě dárkových předmětů na jarmark G. Jeníkova, a také přírodninám – např. tvoření pavučinek z kaštanu a vlny.

Konec října nám jako každoročně zpříjemnily podzimní prázdniny.

                                                                                                                                                       J. Procházková, R. Lišková

            

               

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Upozornění

Školní družina bude v době podzimních prázdnin (29. 10. a 30. 10. 2018) z organizačních důvodů (pro nízký počet přihlášených dětí) uzavřena.

V září, v září slunce září, podzim bude v kalendáři, žlutou barví topoly, děti jdou zas do školy.

První měsíc nového školního roku je za námi. Dalo by se říct, že pro děti a vychovatelky ze školní družiny to byl měsíc plný vítání a poznávání.

 A koho, že jsme u nás přivítali? Hned v prvních dnech jsme uvítali nové kamarády prvňáčky a samozřejmě všechny ostatní děti, co už naši školní družinu dobře znají. Rázem tak bylo v naší družině živo!

Přivítali jsme také začátek podzimu a jak jinak, než opět s radostí. V průběhu podzimního týdne si děti zahrály s podzimním ovocem řadu her pro rozvoj smyslového vnímání a s chutí se pustily i do kolektivní výtvarné práce k výzdobě společných prostor ZŠ a ŠD.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám v naší družině přinesou měsíce příští….

                                                                                                                                                     R. Lišková, J. Procházková

            

         

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

UŽ JDE LÉTO, UŽ JDE LÉTO, UŽ K NÁM JEDOU PRÁZDNINY.

ŠD v červnu nezahálela, pořád se tvořilo a malovalo a dovádělo.

Nejvíce oblíbenou činností v červnu bylo pletení náramků z korálů a bavlnky.

Na zakončení školního roku jsme se 20. 6. vydali „PO ŠIPKÁCH ZA POKLADEM“. Po cestě děti plnily mnoho úkolů, za každý splněný úkol dostaly indicii, která je dovedla k „sladkému“ pokladu.

Vychovatelky školní družiny děkují dětem za jejich snažení, usilovnou práci po celý školní rok, přejí všem žáčkům krásné prázdniny a jejich rodičům vydařenou dovolenou.

                                                                                                                                           R. Lišková, J. Procházková

            

            

      

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima!

Celý měsíc květen bylo velmi teplé počasí. Tak jsme si nejvíce užívali sluníčka na školní zahradě. Některé děti hlavně trénovaly hry s míčem – fotbal a vybíjenou. Jiné raději usedly na deku do stínu a zahrály si karty.

Nesmíme také zapomenout, že druhá květnová neděle patřila všem maminkám, pro které děti vyrobily a odnesly si domů přívěsky na klíče v podobě srdíčka a samozřejmě nechybělo ani přáníčko.

V třetím a čtvrtém květnovém týdnu ŠD navštěvovala praktikantka J. K. Pro děti si na každý den připravila mnoho zájmových činností k tématu měsíce – „CO MI ŘEKL SEMAFOR.“

31. 5. pro ŠD nebylo jen obyčejné zakončení měsíce, ale proběhla předčasná oslava dětského dne 🙂 s opékáním buřtíků a zároveň se děti loučily s naší praktikantkou J. K., které namalovaly i spousta krásných obrázků na památku.

                                                                                                                                 R. Lišková, J. Procházková

            

            

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

 

Upozornění

Plánovaný příměstský tábor se pro nízký počet přihlášených dětí neuskuteční.

UŽ TU MÁME DUBEN, MY ZA KAMNY NEBUDEM!

Začátkem dubna měla školní družina plné ruce práce. Opět nás čekal JARMARK města Golčův Jeníkov, ale tentokrát jarní. Vyrábělo se mnoho krásných dárkových předmětů, které se nakonec i s velkým úspěchem prodaly.

19. 4. 2018 jsme si ve školní družině uspořádali malou besedu s Oborou Žleby na téma: „SMYSLY ZVÍŘAT“. Originálním a poutavým způsobem byly dětem představeny, výjimečné dovednosti zvířat, které používají ve volné přírodě k tomu, aby si obstarala potravu a sama se co nejlépe ubránila nebezpečí a nástrahám divočiny. Během tohoto programu děti měly možnost vidět a sáhnout si na ochočená a přátelská zvířata (ježka, potkana, hada, sovu, švába…),  která díky svým jedinečným vlastnostem děti zaujala. Pro děti byla beseda velice poučná a poutavá.

Konec měsíce jsme uzavřeli jak jinak, než čarodějnicky. Vyráběli se čarodějnice velké i malé z mnoha různých materiálů, a nechyběl ani čarodějnický hrad.

                                                                                                                                      R. Lišková, J. Procházková

               

         

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

BŘEZEN JE KUS NEPOSEDY, KDE JEN MŮŽE LÁME LEDY

ŠD byla v měsíci březnu tematicky podložena pozorováním a vnímáním změn v přírodě. Počasí ještě moc dlouhým procházkám nepřálo, přesto se v tomto směru několik vycházek uskutečnilo.

Březen je taky znám jako měsíc knihy. Začátkem měsíce jsme si tedy ve školní družině povídali o knihách. Každý si mohl přinést do ŠD svoji oblíbenou knihu a všem nám o ní povyprávět. Potom si děti namalovaly obal knihy, podle vlastní fantazie. Součástí byla i návštěva místní knihovny města Golčův Jeníkov, kde jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Eva Pospíšilová nám připravila mnoho soutěží. Všichni jsme plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Zároveň se i děti dozvěděly mnoho nového a zajímavého o knihách. Na konci nás čekala odměna v podobě záložky a omalovánky. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.

V předvelikonočním období byla výtvarná a pracovní činnost zaměřena také k těmto svátkům. Děti vytvářely, malovaly i sely obilí také proto, aby si jarně vyzdobily své herny.

Dekorace a další výrobky už zdobí naši družinu a společné prostory ZŠ i mnohé domácnosti. 🙂

                                                                                                                                             R. Lišková, J. Procházková

            

            

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Kdo si hraje, nezlobí

Školní družina při Základní škole Golčův Jeníkov pořádá v termínu 9. – 13. 7. 2018 letní příměstský tábor pro děti ve věku 7 – 12 let. Bližší informace najdete zde.

Upozornění

Pro nízký počet přihlášených dětí bude školní družina v době velikonočních prázdnin (29. 3.  a 30. 3. 2018) uzavřena.